Otsingu juurde

Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu sisaldab õenduses ja ämmaemanduses kasutusel olevaid eesti- ja ingliskeelseid termineid ning nende seletusi. Terminibaas loodi oskussõnavara väljatöötamiseks, arendamiseks ja hoidmiseks. Süstemaatilise terminitööga tegeldakse alates 2022. aastast Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli eestvedamisel. Kaastööd teevad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Tartu Ülikool, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Õendusjuhtide Ühing, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 3N Eesti töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Ere Uibu, ere.uibu@ut.ee