Otsingu juurde

Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu sisaldab õenduses ja ämmaemanduses kasutusel olevaid eesti- ja ingliskeelseid termineid ning nende seletusi. Terminibaas loodi oskussõnavara väljatöötamiseks, arendamiseks ja hoidmiseks. Süstemaatilise terminitööga tegeldakse alates 2022. aastast Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli eestvedamisel. Kaastööd teevad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Tartu Ülikool, Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Õendusjuhtide Ühing, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 3N Eesti töörühm. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ere Uibu ere.uibu@ut.ee