Otsingu juurde

Arheoloogia terminibaasi on koondatud arheoloogiaalased mõisteid (koos definitsioonidega). Terminikomisjoni töösse on kaasatud arheolooge nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist, Tartu Linnamuuseumist ja Muinsuskaitseametist. Terminibaas on suunatud eelkõige eestikeelsele kasutajale: mõisted on selgitatud eesti keeles ja lisatud ka keelelisi soovitusi. Lisaks eesti keelele on eesmärk terminibaasi täiendada ingliskeelsete terminitega ning võimaluse korral lisada ka teisi keeli. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Kätlin Jansons katlin.jansons@ut.ee; Marge Konsa marge.konsa@ut.ee