Otsingu juurde

Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina Asu, Pire Teras. Kontakt: Eva Liina Asu-Garcia asu@ut.ee