Otsingu juurde

Terminisõnavara ehk oskussõnastik Metroloogia sisaldab mõõtmisega seotud termineid kõikidest valdkondadest. Pidev terminite lisamine, juba lisatud terminitele allikaviidete, kasutusnäidete ja märkuste lisamine, baasi täiendamine ja toimetamine toimub terminihaldussüsteemis Ekilex. Inglisekeelsed terminid ja nende määratlused valitakse kasutuses olevate allikate (õpikud, käsiraamatud, prospektid, teadusartiklid, ISO ja CEN standardid, EÜ määrused ja direktiivid, internet jms) hulgast ja leitakse nendele eestikeelsed vasted ja määratlused. Oskussõnastiku kasutajad on eeldatavalt õppurid, riigiametnikud, ajakirjanikud, erinevate valdkondade teadlased ja tõlkijaid