Otsingu juurde

Muuseumiterminoloogia koondab muuseumi teooria ja praktikaga seotud termineid ning definitsioone. Terminikomisjoni töösse on kaasatud erinevate muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Jaanika Anderson, jaanika.anderson@ut.ee