Otsingu juurde

Muuseumiterminoloogia koondab muuseumi teooria ja praktikaga seotud termineid ning definitsioone. Terminikomisjoni töösse on kaasatud erinevate muuseumide, riigiametite ja ülikoolide esindajaid. Kontakt: Agnes Aljas agnes.aljas@erm.ee