Otsingu juurde

Patsiendiohutuse terminibaasi sisaldab valdkonnaga seotud termineid ja definitsioone. Terminibaasi koostamist alustati Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis 2017. aastal ning jätkati 2018., 2019. ja 2020. aastal. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. Kontakt: Kaja Põlluste kaja.polluste@ut.ee