Otsingu juurde

Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik sisaldab andmeanalüüsi, tõenäosusteooria ja statistika erinevate valdkondade, sh matemaatilise statistika ja riigistatistika oskussõnavara. Definitsioonid on lisatud mõistetele, mis kuuluvad üldhariduskooli programmi, aga ka riigistatistika ja rahvastikustatistika põhisõnavarale. Oskussõnastiku kasutajatena eeldame õppureid, riigiametnikke, ajakirjanikke, erinevate valdkondade teadlasi, aga ka tõlke ja tõlkijaid. Loodame, et sellest on kasu ka masintõlke jaoks. Sõnastik täieneb, eeskätt lisandub definitsioone. Sõnastiku autorid on Ene-Margit Tiit ja Liina-Mai Tooding, kes on koostanud ka eestikeelse osa rahvusvahelise statistikainstituudi ISI paljukeelse sõnastiku http://isi.cbs.nl/glossary.htm eestikeelse osa. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Ene-Margit Tiit ene.tiit@ut.ee