Otsingu juurde

Kooliinformaatika terminid. Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Koostanud Birgy Lorenz birgy.lorenz@gmail.com, Anto Veldre anto.veldre@cyber.ee, Urmas Heinaste urmas.heinaste@masing.tartu.ee, Edmund Laugasson edmund.laugasson@eiops.edu.ee, Madis Vasser madis.vasser@ut.ee ja Silver Püvi silver@pyvi.eu Kontakt: Silver Püvi silver@pyvi.eu