Otsingu juurde

Mesindusleksikoni koostamist alustati 2013. aastal. Vt lähemalt Agraarteadus 2011 * XXII * 1 (http://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2011_1_oskussonad.pdf). Töörühma nimi on Akadeemiline Põllumajanduse Selts (https://aps.emu.ee/?TERMINID). Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Antu Rohtla antu.rohtla@gmail.com