Otsingu juurde

Tere tulemast riigikaitseterminite andmebaasi Militerm! Militerm on mitmekeelne terminibaas, mis sisaldab nii Eestis kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos definitsiooni jm mõisteteabega. Sõnaveebi arendamine ja täiustamine jätkub, samuti uueneb ja täiustub pidevalt andmestik (automaatne uuendamine iga 24 tunni järel). Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon. Aastast 2018 tegeleb riigikaitse terminivara arendamise, Militermi täiendamise ja päringutele vastamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud komisjon ehk sõjandusterminoloogia töörühm. Töörühma kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad ning Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindaja. Koostööd tehakse ka teiste riigikaitse- ja tsiviilasutuste, sh Eesti Keele Instituudiga. Kontakt: Reet Hendrikson (reet.hendrikson@mil.ee) NB! Sõnaveebi otsisüsteem on täiustunud: lisandunud on hägusotsingu võimalus! Kui kasutate tähejärjendi lõpus tärni "*", antakse tulemuseks keelendid, kus tärni asemel on ükskõik kui palju sümboleid (sh mitte ühtegi). Näiteks otsides "sõd*", on võimalikud otsingutulemused "sõdur", "sõdija", "sõda kui paratamatus", "sõdalane" jne. Otsingutulemused ilmuvad loendina. Kui soovite otsisõnas asendada vaid ühe tähe vm sümboli, kasutage selle asemel küsimärki "?". Näiteks otsides "sõd?", on tulemuste seas vaid "sõda". Kasutada saab ka ennustavat otsingut: sõna otsinguaknasse tippides hakkab rippmenüü kuvama sõnu, kus see täheühend esineb.


K5
KIA
KL
KLK
Ko
KRK
KSK
KV
KVA
KVJ
KVJ