Otsingu juurde

Terminibaasi on koostanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti terminikomisjon. Komisjoni liikmed on Veiko Vaatmann, Margit Maran, Jaak Lõhmus, Hagi Šein, Toomas Sääs ja Elen Lotman. Lisaks sellele on terminibaasi loomisse kaasatud eksperdina Margit Keerdo-Dawson ja John Bernstein. 2019. aasta alguseks on valminud terminibaasi stsenaristika (sh narratoloogia ja dramaturgia) ning filmitootmise osa. Perioodil 2019-2020 keskendub terminikomisjon filmirežii, operaatoritöö, helirežii, montaaži ja kunstiosakonna terminitele. Täpsemalt saab tutvuda filmikunsti terminikomisjoni tööga aadressil filmterm.com Terminikogu on koostanud valdkonna eksperdid Eesti Keele Instituudi koostööpartnerina. Kontakt: Veiko Vaatmann veiko.vaatmann@tlu.ee